Οι υποψήφιοι

Αρκουμάνη Χαρ. Όλγα

Γαλάνη Βασιλική

Γιαννιώτης Δημήτρης

Γραβάνης Νίκος

Γρίβας Φίλιππος

Δεδούσης Περικλής του Αθανασίου

Δροσίνης Κων. Γεώργιος

Δροσίνη Μαρία

Ίβρος Ιωάννης

Ίβρου-Χαβέλου Αγγελική

Κακαβάς Χρήστος

Καρβέλης Γεώργιος

Κοκόσης Φώτης

Κοντός Δημήτριος (Τάκης)

Λαθύρης Σπ. Γεώργιος

Λαθύρης Νικόλαος (του Αθανασίου)

Λιάγκας Δημήτριος

Μάμαλη Κωνσταντίνα

Μαντέκα Έλενα

Μαντζιούτας Ιωάννης

Μαυρίκα Χαρά

Μουλιανίτη-Κοντοκώστα Ανθή

Μπακαέ Αλεξία

Μπακόλας Ιωάννης

Μπανιά Μαρία

Μπομποτσιάρης Ντίνος

Μπουλάκος Σπύρος

Μπούργος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Ντάνα Ελένη

Ντρίβας Δημήτριος του Αντωνίου

Πάζιου Μαρία

Παπαδημητρίου Ευτυχία

Παπαδογούλας Παναγιώτης του Δημητρίου

Παπαδόπουλος Στεφ. Λεωνίδας

Παπουτσόπουλος Νίκος του Ηλία

Πάστρα-Κολοβού Αγγελική

Σκαρπής Ιωάννης

Στεροπούλου Γεωργία

Σώκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Τριχιά Μαρία

Τσώνης (Τσούλος) Νικόλαος